Velkommen til Øya Frisør

Avd. St.Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 1, 7030 Trondheim
Tlf. 72 82 54 14

Åpningstider: 8-17

Avd. Øya Helsehus
Mauritz Hansens gt. 2, 7030 Trondheim
Tlf: 72 54 72 96

Åpningstider: Mandag - Fredag 9-17

Felles E-post: post@oyafrisor.no

Levert av